pravila nagradnog natječaja

“AmBIBSador mjeseca”

ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja je Unca d.o.o., Milana Makanca 10, OIB: 65931756386, 10000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu: Organizator i/ili AnnikaBaby).

PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je podijeliti fotografiju u komentarima ispod statusa objavljenog 15.12.2023. pod naznakom [NAGRADNI NATJEČAJ] na Facebook profilu AnnikaBaby.

U komentaru ispod objavljene slike pod naznakom NAGRADNI NATJEČAJ sudionici moraju podijeliti fotografiju svog djeteta i nekog od BIBS proizvoda. Fotografije samo proizvoda, bez pokazivanja upotrebe neće biti prihvaćene. Sudjelovati u nagradnom natječaju mogu svi korisnici koji u komentaru prilože fotografiju. Fotografije u komentaru ispod objave nagradnog natječaja koja prikupi najviše lajkova u periodu trajanja nagradnog natječaja osvaja status AmBIBSadora mjeseca i vrijedan BIBS poklon paket u vrijednosti od 200€ koji uključuje godišnju zalihu BIBS duda i još nekoliko BIBS proizvoda.

Sudionik može u komentar priložiti samo jednu (1) fotografiju. Objavljivanjem fotografije u komentaru ispod objave nagradnog natječaja sudionik pristaje da, u slučaju da bude proglašen AmBIBSadorom mjeseca, fotografiju ustupi Organizatoru te daje suglasnost da Organizator smije fotografiju koristiti tijekom narednog mjeseca u oglašivačkim aktivnostima. Pobjedniku će se Organizator javiti u komentarima u roku od 24 sata nakon završetka natječaja. U slučaju potrebe za dodatnom provjerom zadovoljavanja svih uvjeta natječaja, Organizator može produžiti rok za objavu dobitnika. Organizator će po svojim najboljim saznanjima u tom roku odrediti dobitnika te se time ograđuje od naknadnih dojava mogućeg kršenja pravila natječaja.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od objave 15.12.2023. do 21.12.2023 u 23:59.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi fanovi Facebook profila AnnikaBaby s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Komentar ne smije biti uvredljivog, neprikladnog ili vulgarnog sadržaja. Svaki sadržaj za koji Organizator procjeni da nije u skladu s pravilima ili da je po bilo kojoj osnovi uvredljiv ili neprikladan, bit će izbrisan i isključen iz aktivnosti.

Osobi koja je sudjelovala u nagradnom natječaju s više od jednog komentara, u obzir će se uzeti samo prvi ponuđeni odgovor. Osoba ne može sudjelovati u nagradnom natječaju ako je u posljednja tri mjeseca osvojila nagradu na Facebook profilu AnnikaBaby.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike ako:

– sudionik prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke

– sudionik/dobitnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 72 sata na kontaktne podatke

– sudionik se koristi lažnim profilima kako bi ponudio više odgovora

– sudionici grupe “lovaca na nagrade” koji na svom osobnom profilu imaju isključivo objave koje služe za osvajanje nagrada

– sudionici koji koriste druge stranice ili grupe na društvenim mrežama kao administratori i/ili moderatori da bi prikupili lajkove, ili posredstvom drugih preko organiziranog prikupljanja lajkova

– svi uređivani (“editirani”) odgovori bit će diskvalificirani.

NAGRADA

Nagradu za AmBIBSadora mjeseca osvojit će sudionik čija je fotografija u komentarima prikupila najviše lajkova, a nagrada je poklon paket BIBS proizvoda u vrijednosti 200€ koji uključuje godišnju zalihu BIBS duda i još nekoliko BIBS proizvoda. Nagradu osigurava AnnikaBaby.

Pobjednik će biti obaviješten najkasnije 24 sata od završetka nagradnog natječaja putem komentara te pozvan da se javi u privatnu poruku AnnikaBaby radi dogovora o primopredaji nagrade.

Nagrada se može preuzeti osobno ili putem dostave na adresu isključivo u Republici Hrvatskoj.

SUGLASNOST

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrada, fotografija njihovog djeteta s BIBS proizvodom smije biti korištena u oglašivačkim aktivnostima AnnikaBaby te da se njihovi osobni podaci mogu koristiti samo u svrhu ispunjenja obaveza Organizatora iz ovog nagradnog natječaja, odnosno kontakta s dobitnicima, dostavljanja osvojenih nagrada i najduže do ispunjenja obaveza Organizatora po ovom nagradnom natječaju. Nakon toga se svi podaci brišu. Ova suglasnost može se u svakom trenutku opozvati.

OBAVEZE ORGANIZATORA I SUDIONIKA

Organizator nije odgovoran ako nije moguće stupiti u kontakt s dobitnikom zbog  nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Dobitnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, e-mail, itd.).

Organizator zadržava pravo promjene nagrade u svakom trenutku bez prethodne najave.
Organizator zadržava pravo izmjene pravila nagradnog natječaja u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcioniranju Facebook profila ili nagradnih natječaja.

Prihvaćanjem uvjeta Sudionik prima na znanje da sadržaj, mogućnost, brzina prijenosa poruka, podataka i odgovora ovisi o tehničkih mogućnostima pružatelja internet usluge i faktorima koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u vezi, kao i održavanje mrežnog kontakta.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Facebook. Facebook ga ne sponzorira, ne podržava i ne organizira. Sve informacije i nagradu osigurava Organizator.