Lorena Canals tepih – Bereber (više boja)

190,99 257,35